Bifix Temp Quick mix 5ml

  • szt.
  • Cena netto: 178,75 zł 193,05 zł
Tymczasowy cement na bazie kompozytu, o podwójnym mechanizmie wiązania.
Materiał nie prześwieca i sprzyja uzyskaniu naturalnego i estetycznego wyglądu uzupełnień tymczasowych.
Grubość aplikowanej warstwy nie przekracza 5 µm.
Pozwala to na idealne dopasowanie uzupełnień i eliminację czasochłonnego wykańczania.
Pracę z materiałem można kontynuować przez ok. 90 s. Polimeryzacja chemiczna zachodzi w ciągu 4 min.
Czas wiązania można skrócić przy użyciu lampy polimeryzacyjnej, co zapewnia dentyście elastyczność.
Nadmiary łatwo usunąć po wstępnej polimeryzacji.
Samomieszająca strzykawka ułatwia bezpośrednią aplikację, dokładne wymieszanie i ekonomiczne zużycie materiału