Ceramika Duceram Kiss

03-09-2019

Duceram kiss

Nakładanie Warstw

Przygotowanie do nakładania warstw

1. Przygotowanie struktury:
Konstrukcje metalowe, jeśli producent stopu inaczej nie zaleci, należy po opracowaniu frezami z twardego metalu wypiaskować za pomocą Al2O3 (100-150 μm) pod ciśnieniem 2 barów (stopy nieszlachetne do 4 barów). Do wykonania schodka ceramicznego (jak pokazano wyżej) brzeg korony powinien zostać tak zredukowany frezem z twardego metalu, aby brzeg kończył się na wysokości ok. 0,5 - 0,8 mm ponad brzegiem schodka. Ponadto należy zwracać uwagę na to, aby brzeg korony kończył się łagodnie, co zapobiega powstawaniu naprężeń w ceramice.


2. Oksydacja:
Oksydacja wykończonej konstrukcji metalowej następuje według zaleceń producenta stopu. Tlenki powinny zostać w zależności od rodzaju stopu i danych ze strony producenta usunięte poprzez piaskowanie lub wytrawianie.


3. Wypalanie opakera:
Do nadania konstrukcji metalowej ze stopu szlachetnego lub nieszlachetnego odpowiedniej barwy podstawowej służą w zestawach Duceram Kiss zarówno opakery w paście jak i w proszku. W obu przypadkach pierwszą równomierną, półkryjącą warstwę opakera należy wypalić (patrz Tabela wypalań). W przypadku stopów Bio przy pierwszym napalaniu opakeram należałoby pracować pastą naturalną (Naturalpaste) w celu obniżenia temperatury napalania na stopach szlachetnych. Stosując tę zasadę zwiększają Państwo po raz kolejny pewność powodzenia. Następnie konstrukcję należy pokryć drugą całkowicie kryjącą warstwą opakera i wypalić ją zgodnie z zaleceniem.
Wskazówki do opakera w proszku: Opaker w proszku należy wymieszać z płynem O lub OL i nanieść pędzelkiem lub instrumentem szklanym na konstrukcję.
Wskazówki do opakera w paście:
Nowy opaker w paście jest dostępny w szklanych słoiczkach, dzięki czemu zdecydowanie dłużej zachowuje odpowiednią
konsystencję śmietany. Jeśli konieczne jest jego rozrzedzenie, należy użyć do tego tylko specjalnego fluidu do opakera w paście.


4. Izolacja:
Aby wykonać schodek ceramiczny, należy najpierw polakierować słupek gipsowy preparatem Die-Hardner, co zapobiega wsiąkaniu izolatora w słupek. Następnie na słupek należy nanieść dość obficie izolator ceramiczny (Ducera SEP), pozostawić na krótki czas i nanieść po raz drugi. Przy opracowywaniu koncepcji Kiss dużą wagę przykładano
do stabilności podczas wypalania oraz dokładności odwzorowania schodka. Za pomocą pięciu mas schodkowych (SM1-5) i pięciu finałowych mas schodkowych (Finalschultermassen F SM1- 5) można teraz w bardzo łatwy sposób wykonać schodek
ceramiczny. Te wysokofluorescencyjne masy schodkowe doskonale kryją przebarwione słupki zębów i sprawdzają się w innych estetycznie trudnych przypadkach. Ponadto masy te zapewniają przy bardzo różnym oświetleniu naturalną witalność zęba.

 

Technika nakładania mas schodkowych

5./6. Pierwsza warstwa masy schodkowej:
Masę schodkową należy wymieszać z płynem SD Quick i wymodelować na schodku. Masę schodkową należy dobrze wysuszyć (można użyć do tego suszarki).


7. Zdejmowanie korony:Czapeczkę można zdjąć teraz ostrożnie ze słupka i wypalić w odpowiedniej temperaturze 

8. Wynik po 1. wypaleniu masy schodkowej: Część schodka, która uległa skurczowi zostanie uzupełniona
przy następnym wypalaniu.

9. Drugie wypalanie masy schodkowej: Przed drugim wypalaniem masy należy powtórzyć proces izolowania, następnie nanieść masę ceramiczną uzupełniająco jak przy pierwszym wypalaniu i ponownie wypalić w odpowiedniej temperaturze.

10. Wynik po drugim napalaniu masy schodkowej: Wynik idealnego dopasowania uzyskuje się po dwóch napalaniach masy schodkowej. Jeśli po wypaleniu glazury konieczna jest korekta, należy ją przeprowadzić za pomocą Final-Schultermasse, której temperatura wypalania wynosi 660˚C. Masy Final-Schultermassen są pod względem kolorystyki identyczne jak normalne masy schodkowe. Wskazówka do Final-Schultermassen Masy Final-Schultermassen z powodu niskiej temperatury
napalania powinny być używane tylko do korekty schodka po zakończeniu pracy lub po wypaleniu glazury. Ponadto po zastosowaniu mas Final-Schultermassen nie można przeprowadzić lutowania w piecu.

11. /12. Ukończona korona:
Po zakończeniu wypalania mas schodkowych należy na koronę nakładać dalsze warstwy w sposób standardowy. Pracując systemem Duceram Kiss mają Państwo możliwość wykonania doskonałej estetycznie korony posługując się tylko masami podstawowymi lub też wykonania licowania indywidualnego przy zastosowaniu zaawansowanej techniki warstwowej.