Jak przygotować konstrukcję pod licowanie ceramiką Duceram Kiss

06-03-2023

Czym jest Duceram kiss?

Duceram Kiss jest masą z proszku ceramicznego do licowania metalowych szkieletów w celu przygotowania koron i mostów.

Duceram Kiss jest wysokotopliwym materiałem ceramicznym do licowania koron i mostów o szkieletach wykonanych ze stopów dentystycznych o zakresie CTE 13,8-15,4 μm/m - K (25-600°C)

duceram zeby

Przygotowanie konstrukcji pod licowanie ceramiką

Kształt konstrukcji metalowej lub z tlenku cyrkonu powinien być pomniejszeniem bryły anatomicznego zęba.

Grubość czapeczek

 • Pojedyncza korona ze stopu nieszlachetnego – 0,3 mm
 • Korona na zębie filarowym w moście ze stopu nieszlachetnego – 0,35mm – 0,4mm
  (pogrubiona w miejscu łączenia z przęsłem).
 • Pojedyncza korona ze stopu szlachetnego – 0,4 mm
 • Korona na zębie filarowym w moście ze stopu szlachetnego – 0,45mm – 0,5mm
  (pogrubiona w miejscu łączenia z przęsłem)
 • Pojedyncza korona z tlenku cyrkonu – 0,3 mm
 • Korona na zębie filarowym w moście z tlenku cyrkonu – 0,4mm–0,5mm
  (pogrubiona w miejscu łączenia z przęsłem)

Przęsło

 • Powinno mieć kształt pomniejszonej bryły anatomicznego zęba.
 • Powinno być pomniejszone o 1/3 w wymiarze policzkowo-językowym w stosunku do
  zębów filarowych.
 • Połączenie przęsła z koroną zęba filarowego mostu ze stopu nieszlachetnego
  powinno wynosić 6 mm²
 • Połączenie przęsła z koroną zęba filarowego mostu ze stopu szlachetnego powinno
  wynosić 8-9 mm²
 • Połączenie przęsła z koroną zęba filarowego mostu z tlenku cyrkonu powinno
  wynosić 8-9 mm²

Cała konstrukcja powinna być wygładzona i nie może mieć ostrych kantów ani krawędzi.

Piaskowanie

Konstrukcje metalowe po opracowaniu należy wypiaskować za pomocą tlenku glinu (100-150µm) pod
ciśnieniem 2 barów (stopy nieszlachetne 4 bary).

Oksydacja

Oksydacja konstrukcji metalowej powinna odbyć się według ścisłych zaleceń producenta stopu. Po
oksydacji konstrukcję należy wypiaskować i oczyścić wytwornicą pary.

Ne-Bonder

NE-Bonder występuje w postaci proszku lub w postaci pasty.

NE-Bonder w proszku rozrabiamy z płynem Ducera Liquid B lub z płynem Ducera Liquid OCL. Następnie nakładamy cienką warstwę na całą konstrukcję metalową; najlepiej szklaną szpatułką bezpośrednio na wypiaskowaną, oczyszczoną i osuszoną konstrukcję.

NE-Bonder w postaci pasty nakładamy na konstrukcję metalową pędzelkiem podobnie jak opakery w paście. Masa ta blokuje całkowicie tlenki metalu i nie pozwala mieszać się im z opakerami.
Mase stosuje się tylko na stopy nieszlachetne.


OPAKER

Zestawy ceramiki Kiss zawierają opakery (w paście lub w proszku) dla każdego koloru według kolornika Vita. Opaker w paście po wymieszaniu go szpatułką w słoiczku jest gotowy do nałożenia na konstrukcję pokrytą wypalonym NE-Bonderem.

Opaker w proszku należy rozrobić z płynem Liquid O lub OCL i nałożyć szklaną lub plastikową szpatułką na strukturę pokrytą wypalonym bonderen NE.


Duceram Kiss
jest wysokotopliwą ceramiką dentystyczną i nadaje się do licowania koron i mostów ze stopów
szlachetnych i nieszlachetnych o rozszerzalności termicznej (WAK) od 13,8 do 15,4 m/m 0K (25-
600 C)

Polecane produkty

Duceram Kiss Dentyna 20g

Duceram Kiss Dentyna 20g

Duceram Kiss jest wysokotopliwą ceramiką dentystyczną do licowania koron i mostów ze stopów dentystycznych. 
DUCERAM KISS OPAKER 20g

DUCERAM KISS OPAKER 20g

Duceram Kiss jest wysokotopliwą ceramilką dentystyczną do licowania koron i mostów ze stopów dentystycznych o rozszerzalności termicznej (WA...

Polecane artykuły

Instrukcja używania Duceram Kiss

Instrukcja używania Duceram Kiss

22-12-2022
Konstrukcje metalowe, jeśli producent stopu inaczej nie zaleci, należy po opracowaniu frezami z twardego metalu wypiaskować za pomocą Al2O3 (100-150 μm) pod ciśnieniem 2 barów (stopy nieszlachetne do 4 barów). Do wykonania schodka ceramicznego (jak pokazano wyżej) brzeg korony powinien...