Jak zapewnić dokładność danych podczas skanowania okluzji?

22-11-2022

Skaner wewnątrzustny stał się obecnie bardzo popularnym urządzeniem w branży stomatologicznej. Dentyści zwykle używają go do przechwytywania danych wewnątrzustnych w celu zastąpienia fizycznego wycisku, który może powodować u pacjentów wymioty lub nudności. Poza tym skaner wewnątrzustny jest oszczędniejszy pod względem kosztów i czasu dzięki wyeliminowaniu kilku tradycyjnych czynności, takich jak transport wycisków, wykonywanie modeli, skanowanie modeli fizycznych itp. Mając na uwadze wszystkie te zalety, coraz więcej dentystów chce wyposażyć się w skaner wewnątrzustny.

Powszechność skanerów i łatwość ich obsługi sprawia, że używają ich nie tylko wysoko wyspecjalizowani dentyści, ale również asystentki i asystenci oraz inne osoby współpracujące z lekarzem. To sprawia, że potęgują się braki w wyszkoleniu, a co za tym idzie prawidłowym skanowaniu. Szczególnie częstym błędem jest odpowiednie skanowanie okluzji. U wielu osób pojawiają się wątpliwości, jak upewnić się, że uzyskane przez nas dane okluzji są dokładne i takie same jak w jamie ustnej pacjenta. Ten artykuł zwróci uwagę na ten punkt i omówi go szczegółowo.

Spis treści:

1.Co to jest okluzja?

2.Problemy z nieprawidłową okluzją

2a.Przyczyny, które prowadzą do wykonania ostatecznego uzupełnienia z niedopasowaną okluzją: od strony kliniki

2b.Przyczyny, które prowadzą do wykonania ostatecznego uzupełnienia z niedopasowaną okluzją - od strony laboratorium

3.Odstępstwa w projektowaniu i wykonaniu, szczególnie w przypadkach z niestabilną okluzją.

1.Co to jest okluzja? 

Zgryz. Jest to zależność między zębami szczęki i żuchwy, gdy zbliżają się do siebie, podczas żucia lub w spoczynku. Jest to bardzo ważne i odgrywa kluczową rolę w implantologii, ortodoncji i protetyce. Aby uchwycić dokładną okluzję za pomocą skanera wewnątrzustnego, musimy wziąć pod uwagę wiele rzeczy.

Typowe problemy danych okluzyjnych podczas skanowania wewnątrzustnego

Przesunięte dane zębów 

zgryz cyfrowy

Ryc. 1 i ryc. 2 przedstawiają zęby, które są przesunięte. Na ryc. 1 jest to bardzo oczywiste, na ryc. 2 czerwone strzałki wskazują przesuniętą pozycję danych.

Dane górnego i dolnego dziąsła są przesunięte

zgryz dziąsła

Problemy z nieprawidłową okluzją

Ryc. 3 i Ryc. 4 przedstawiają dziąsła, które są przesunięte. Czerwone prostokąty wskazują błędne położenie danych.

Zagubiona, podwyższona okluzja

okluzja bledna

Ryc. 5 i 6 przedstawia okluzję, która jest zagubiona (ryc. 5) lub uniesiona (ryc. 6).

Wszystkie powyższe wymienione trzy typowe problemy, występują podczas nieprawidłowego skanowania okluzji.

Jakie są problemy z błędną okluzją?

2.Problemy z nieprawidłową okluzją

Po pierwsze, nieprawidłowy skan okluzji prowadzi do błędów i trudności w projektowaniu i produkcji.

okluzja problem

Rys. 7 i rys. 8 pokazują, że okluzja tylnich zębów nie występuję, podczas gdy okluzja przednia jest odpowiednia.

Dla techników dentystycznych, jeśli nie ma zdjęcia wewnątrzustnego lub nie ma widocznego zużycia okluzji, trudno jest ocenić, czy dane ze skanu są zgodne z tymi w jamie ustnej. Jeśli ponowne zeskanowanie nie jest możliwe w , ponieważ pacjent już opuścił klinikę, najczęściej stosowaną metodą jest wydrukowanie modelu i zrekonstruowanie szkieletu szczęki w celu określenia prawidłowego zgryzu.

exocad okluzja

Rys9: okluzja lewostronna. Rys10: okluzja prawostronna. Ryc. 11: zgryz przedni boczny.

Technik nie był w stanie określić okluzji, gdy wszystkie okluzje, w tym lewa strona, przód i prawa strona, są puste - bez punktów stycznych. Bez dokładnej wartości okluzji nie ma możliwości wykonania dokładnej odbudowy.

Po drugie, niewłaściwe protezy prowadzą do złych doświadczeń podczas leczenia stomatologicznego.skaner pod implanty

Ryc. 12 i ryc. 13 pokazują, że bez dokładnej okluzji podczas skanowania, następuje nieodpowiednia okluzja ostatecznego uzupełnienia.

dokladnosc skanera

Rys. 14 i Rys. 15: Przypadek bez dokładnej okluzji prowadzi do niepewności podczas procesów w oprogramowaniu CAD.

Niedokładna okluzja powoduje przerwę lub uniesienie ostatecznego uzupełnienia, co prowadzi do długotrwałej korekty okluzji i daje pacjentom niesatysfakcjonujący efekt końcowy.

2a.Przyczyny, które prowadzą do wykonania ostatecznego uzupełnienia z niedopasowaną okluzją: od strony kliniki

Relacja zgryzowa nie została dokładnie oszacowana przed skanowaniem wewnątrzustnym.

Sugestia od Shining 3d:

Podczas skanowania okluzji konieczne jest najpierw potwierdzenie dokładnej relacji okluzji, następnie dopiero kliknięcie przycisku Start w celu skanowania. Podczas procesu skanowania możemy przytrzymać ręką szczękę pacjenta, aby mieć pewność, że zgryz pacjenta jest stały i nieruchomy.

Zakres skanowania jednostronnej okluzji jest zbyt duży

zakres okluzji

Rys. 16 i Rys. 17: Podczas skanowania okluzji zebrano zbyt wiele danych.

Propozycja od Shining 3d:

Wybór zakresu zgryzu: Jeśli pacjent jest skanowany w celu uzyskania danych z całej jamy ustnej, zalecamy, aby zakres okluzyjny lewej i prawej strony był uchwycony z 2~3 zębami po każdej stronie. Dokładność zgryzu w rejonie z zębami jest wyższa niż w rejonie bezzębnym.

okluzja skaner

Rys. 18 i Rys. 19: Prawidłowy sposób zbierania danych o okluzji.

Nadmiar danych dotyczących tkanki miękkiej w modelu roboczym

tkanka miekka skaner

Rys. 20: Dane tkanki miękkiej pokrywają inne części skanu

Sugestia od Shining 3d:

Zaleca się uchwycenie danych dziąsłowych 4 mm poniżej linii preparacji oraz aktywną funkcję inteligentnego skanowania AI podczas całego procesu skanowania.

skan z gingiva

Ryc. 21: Dane skanowania z informacjami o dziąsłach.

Przy wyrównaniu zgryzu występuje nadmiar danych tkanek miękkich

skan cameo

Ryc. 22: informacje o szczęce górnej są przesunięte względem dolnej szczęki.

Sugestia z Shining 3d:

Proszę usunąć nadmiar danych podczas skanowania okluzji, upewnij się, że nie ma zakłóceń podczas tego procesu, w przeciwnym razie wpłynie to na dokładność okluzji.

prawidlowa okluzja

Rys. 23: Dane są wyraźne przy okluzji skanu.

2b. Przyczyny, które prowadzą do wykonania ostatecznego uzupełnienia z niedopasowaną okluzją - od strony laboratorium

Występują błędy podczas transmisji danych o okluzji z kliniki do laboratorium

Sugestia od Shining 3d:

Zaleca się, aby w niektórych złożonych przypadkach, takich jak leczenie ortodontyczne, rekonstrukcja okluzji w całej jamie ustnej, uzupełnienia bez tylnich zębów, jeśli to możliwe, znacznie lepiej jest dostarczyć wosk zgryzowy, aby pomóc technikom dokładniej ocenić okluzję pacjenta.

skan tylnich zebow

Rys. 24: Skan z brakiem tylnich zębów

okluzja pol szczeki

Rys25: Rekonstrukcja okluzji połowy szczęki

3.Odstępstwa w projektowaniu i wykonaniu, szczególnie w przypadkach z niestabilną okluzją.

Sugestia od Shining 3d:

W przypadkach takich jak leczenie ortodontyczne, pełna rekonstrukcja okluzji jamy ustnej, przypadki braku ostatnich zębów, okluzje zawsze są niestabilne. Zaleca się, aby technicy wydrukowali model i użyli wosku zgryzowego, a następnie zrekonstruowali okluzję za pomocą artykulatora w tradycyjny sposób.

W tym artykule dokonujemy analizy przyczyn, które mogą powodować niedokładną okluzję od strony kliniki i laboratorium, a także problemów wynikających z nieprawidłowej okluzji, w artykule znajdziesz pewne wskazówki, aby uniknąć tych problemów. Mam nadzieję, że może to pomóc w uzyskaniu dokładnej okluzji.

Czy zakup skanera będzie opłacalny?

Jeśli jeszcze nie masz skanera wewnątrzustnego, a jesteś w tym miejscu, na pewno zastanawiasz się czy warto zainwestować w cyfryzację gabinetu. Przejrzyj inne nasze artykuły na blogu:

Staramy się ułatwić wybór skanera poprzez zdobywanie informacji o zaletach, problemach i rozwiązaniach. Wybór skanera to nie jest prosta sprawa. Wymaga czasu i wiedzy, a przede wszystkim odpowiedzenia sobie na pytane do czego będzie wykorzystywany skaner w gabinecie.

Polecane produkty

Medit i700

Medit i700

Skaner wewnątrzustny Medit i700
Medit i600

Medit i600

Skaner wewnątrzustny Medit i600
Skaner wewnątrzustny Cameo 3 Elegant

Skaner wewnątrzustny Cameo 3 Elegant

Skaner wewnątrzustny Cameo 3 Elegant. Kompaktowy i najszybszy skaner od firmy Shining.

Polecane artykuły

Skaner wewnątrzustny - co to jest, cena, zastosowanie

Skaner wewnątrzustny - co to jest, cena, zastosowanie

16-05-2023
Skanery wewnątrzustne to ogromna pomoc dla dentystów w uzyskaniu wyraźnego, dokładnego wycisku. Dla pacjentów to zbawienie i wyeliminowanie nieprzyjemnych doświadczeń z pobieraniem standardowego wycisku. Natomiast dla techników to możliwość zastosowania precyzyjnych rozwiązań CAD/CAM...
Medit i500 vs Medit i700 vs Medit i600 - Porównanie skanerów wewnątrzustnych

Medit i500 vs Medit i700 vs Medit i600 - Porównanie skanerów wewnątrzustnych

11-05-2022
Skanery wewnątrzustne - magiczne różdżki, zmieniające gabinety. Skanery wewnątrzustne swoją popularnością zdominowały wszelkie inne nowości w świecie stomatologii. Ciesząc się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem na wszystkich targach i konferencjach. Nic dziwnego, gdyż...
Wycisk cyfrowy w gabinecie stomatologicznych czy to już przyjemność?

Wycisk cyfrowy w gabinecie stomatologicznych czy to już przyjemność?

22-03-2022
Wycisk tradycyjny a wycisk cyfrowy? jak technologia zmienia stomatologię w przyjemność dla doktora i pacjenta. Dopiero wróciliśmy z jubileuszowej konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które obchodziło swoje 60 lecie. Trzeba oddać organizatorom to na co zasłużyli, czyli...