Wzornik zwarciowy

Wały zwarciowe

Wzorniki zwarciowe służą do ustalenia położenia żuchwy w stosunku do szczeki, utrwalonego następnie w artykulatorze, zgryzadle lub zwieraku, płaszczyzny okludalnej, oraz właściwej relacji łuków zębowych w stosunku do warg, języka i policzków. Jednocześnie, za pomocą wzorników lekarz może określić długość i szerokość zębów sztucznych, które według tych wskazań technik dentystyczny będzie ustawiał w laboratorium protetycznym