DAC Uniwersal Touch S - autoklaw do końcówek

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Dentsply Sirona
  • Dostępność: Dostępny

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 24 500,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 23 981,48 zł 25 900,00 zł

1 Funkcje urządzenia

Urządzenie DAC UNIVERSAL, zgodnie z normą EN13060, zostało sklasyfikowane jako autoklaw klasy S przeznaczonym dla końcówek, turbin i narzędzi litych, które mieszczą się w koszyku. Autoklaw DAC UNIVERSAL automatycznie myje, smaruje i sterylizuje turbiny, końcówki i przeciwkątnice (w dalszej części nazywane narzędziami). W ciągu ok. 12 minut zostanie umytych, nasmarowanych i wysterylizowanych 6 narzędzi, tak aby po wys-tygnięciu były gotowe do ponownego wykorzystania. Do płukania i sterylizacji narzędzi litych można wykorzystywać koszyk (wyposażenie pomocnicze). Autoklaw DAC UNIVERSAL zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażeń i zapewnia optymalną konserwację narzędzi. Maksymalna długość końcówek i turbin: Sześć pozycji adaptera oznaczono kropkami, które symbolizują numer pozycji adaptera na pokrywie adaptera. W miejscu oznaczonym numerem 1 na pokrywie narzędzia nie mogą być dłuższe niż 145 mm/5,71 cala (całkowita długość narzędzia i adaptera). Maksymalna długość dla pozycji 2-6 wynosi 160 mm/6,30 cala (całkowita długość narzędzia i adaptera). Autoklaw DAC UNIVERSAL zawiera czujnik ciśnienia bezwzględnego (absolutnego) zamiast czujnika ciśnienia względnego.

2 Czyszczenie

Narzędzia są myte zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. W przypadku korzystania z koszyka do mycia narzędzi litych, są one czyszczone wyłącznie z zewnątrz. Czyszczenie wewnętrzne W trakcie czyszczenia wewnętrznego następuje dokładne wymycie i wyczyszczenie wszystkich wewnętrznych kanałów narzędzi, przez które przechodzi spray. Aby upewnić się, że w wewnętrznych kanałach nie pozostały żadne zanieczyszczenia, narzędzia są czyszczone wewnętrznie przez przepłukiwanie kanałów wewnętrznych przy użyciu wody i powietrza pod ciśnieniem. W czasie czyszczenia wewnętrznego kanały wewnętrzne są przepłukiwane 4 razy. Czyszczenie zewnętrzne Autoklaw DAC UNIVERSAL wykorzystuje procedurę czyszczenia nazywaną myciem pulsacyjnym. Podczas mycia pulsacyjnego wykorzystuje się wodę pod wysokim ciśnieniem. Autoklaw DAC UNIVERSAL czyści narzędzia raz zimną wodą i raz gorącą, dzięki czemu warstewka biologiczna (bio-film) znajdująca się na narzędziach, jest usuwana łatwiej i szybciej. Możliwe jest zwiększenie ilości faz mycia do 6 razy, wykorzystując w tym celu menu systemowe. Narzędzia lite czyszczone są z zewnątrz przy wykorzystaniu procedury mycia pulsacyjnego. Istnieje możliwość zwiększenia efektywności mycia pulsacyjnego za pomocą tabletki Nitra Clean (zamówienie nr 750200). Tabletkę należy wrzucić do komory przed rozpoczęciem cyklu. Zaleca się stosowanie jednej tabletki NitraClean raz dziennie, przy częstotliwości pracy 10 cykli dziennie.

3 Smarowanie

Przed rozpoczęciem cyklu sterylizacji kanały napędowe są czyszczone i smarowane. Korzystając z koszyka do mycia narzędzi litych, należy pominąć cykl smarowania.

Po zakończeniu cyklu następuje ponowne automatyczne włączenie programu smarowania.

4 Sterylizacja

Na zakończenie całego cyklu narzędzia są poddawane procesowi zarówno wewnętrznej, jak i zew-nętrznej sterylizacji. W trakcie procesu sterylizacji wewnętrznej, do komory autoklawu podawana jest nasycona para wodna pod bardzo dużym ciśnieniem. Para ta jest następnie usuwana przez kanały napędowe i natryskowe narzędzi. Przepływ pary sterylizującej powtarzany jest w trakcie całego procesu 16 razy. Proces ten nazywany jest wymywaniem zwrotnym. Oprócz tego przeprowadzana jest zewnętrzna sterylizacja narzędzi. W trakcie jej prowadzenia narzędzia poddawane są działaniu pary wodnej i wysokiej temperatury wybranej w danym programie. Do wyboru dostępne są trzy programy sterylizacji: 121C przez 15 min, 134C przez 3 min i 134C przez 18 min. System kontroli procesu sterylizacji: System kontroli procesu sterylizacji dział poprzez regulowanie ciśienia i jednoczesne kontrolowanie odpowiadająej mu temperatury. Oznacza to, ż jeżli temperatura lub ciśienie przekroczy wartośi progowe sterylizacji, wóczas na wyśietlaczu zostanie pokazany błąd.

Urzązenie DAC UNIVERSAL jest przeznaczone do natychmiastowego zastosowania końóek i turbin. Oznacza to, ż końóki/turbiny sąprzenoszone bezpośednio z fotela dentystycznego do autoklawu DAC UNIVERSAL, gdzie sąwprowadzane do urzązenia. Zaleca sięwcześiej wyczyśićnarzęzia, jeśi końóki i turbiny sąbardzo brudne lub jeśi końóki i turbiny zostawiono do wyschnięia przed sterylizacjąw urzązeniu DAC UNIVERSAL.

5. Wymagania montażowe:

- zasilanie elektryczne autoklawu 230V; 16A
- przyłącze do instalacji sprężonego powietrza; 1/8 cala; ciśnienie 5 bar
- przyłącze do kanalizacji, maksymalnie w odległości 3 metrów od autoklawu