DUCERA LFC GLAZURA

  • szt.
  • Cena netto: 85,19 zł 92,00 zł

DUCERA LFC GLAZURA w proszku 12g

Ducera LFC Glazura 12g

Przeznaczenie

• LFC jest hydrotermalną ceramiką stomatologiczną przeznaczoną specjalnie do niskotopliwych napraw ceramicznych oraz korekt koron i mostków licowanych przy pomocy Duceram® Kiss jak również do wykonywania inla’ów, onlay’ów i nakładek - licowek na głównym modelu.

• Wyłącznie do zastosowania stomatologicznego

Ogólne wskazówki dotyczące LFC Zasady stosowania i ogólne zalecenia dot. wypalania

Dane techniczne:

• Współczynnik rozszerzalności termicznej zębiny: 11,1 μm/mK (25–400 °C)

• Ceramika stomatologiczna, typ 1, klasa 2–8 wg DIN EN ISO 6872

• Wytrzymałość na zginanie i rozpuszczalność chemiczna wg DIN EN ISO 6872

 

Zasady stosowania

Ogólne naprawy i korekty ceramiczne Wykonać ostrożnie piaskowanie metalowej konstrukcji przy pomocy tlenku glinu 110–150 μm. Następnie należy dokładnie oczyścić mostek. Nie należy w żadnym wypadku mieszać opakera LFC z opakerem w płynie, lecz z płynem do modelowania. Odkryte części metalowe należy pokryć opakerami LFC. Wypalać zgodnie z instrukcją wypalania dot. napalanie LFC Następnie nakładane są warstwy mas LFC .

Masy LFC mogą zostać nałożone bezpośrednio na gładkie powierzchnie i wypalone bez potrzeby poddawania ich wcześniejszej obróbce. Obszary przejścia należy wygładzić i wypolerować polerką gumową lub pastą diamentową. Naprawione mostki przy pomocy LFC po wypaleniu

Korekty i optymalizacja powierzchni ceramicznych podbudów W wyniku późniejszego zastosowania mas LFC lub SM-L można zwiększyć dokładność dopasowania również po wypaleniu połyskowym. Przed zastosowaniem tych mas należy zakończyć wszelkie korekty związane z doborem koloru. Na potrzeby izolacji słupka należy stosować materiał izolacyjny . Słupek nie może zostać zamknięty (złe działanie izolacji). Wybrane masy LFC zgodnie ze wskaźnikiem LFC mieszane są z przeznaczonymi do tego cieczami i naniesione na podbudowy, które wymagają korekty

Poprzez delikatne poklepywanie przy jednoczesnym odsysaniu praca umieszczona jest na głównym modelu. Po dokładnym osuszeniu masy LFC praca jest ostrożnie zdjęta z modelu i wypalona zgodnie z instrukcją wypalania 

Obszar przejścia między LFC a ceramiką licującą z zawartością metalu powinien zostać poddany obróbce przy pomocy polerek gumowych a następnie wygładzony i wypolerowany pastą diamentową. Gotowa korona

Ceramiczne inlay’e, onlay’e i nakładki. Do wykonania inlay’ów, onlay’ów i nakładek mogą znaleźć zastosowanie, wg aktualnego stanu techniki, systemy modeli, które umożliwiają naprawę słupków w głównym modelu. W wyniku zastosowania mas LFC została rozwinięta technika umożliwiająca rezygnację z takich specjalnych systemów modeli. W prosty, racjonalny i niedrogi sposób można wykonać ceramiczne inlay’e i nakładki. Masy LFC zapewniające rozpraszanie światła bez zakłóceń oraz wyjątkowo jednolite powierzchnie nadal są przykładem do naśladowania pod względem estetyki, okluzji i niewywierania negatywnego oddziaływania na przyzębie. Po wypełnieniu formy do dublowania z wykorzystaniem masy do słupka Ducera Lay Superfit zostaje nadpalona na zachowanym słupku ceramiczna powłoka z Duceram Kiss, która jest następnie przeniesiona na model główny. Przy pomocy mas LFC praca ułożona jest warstwami odpowiednio do kształtu i koloru, zdjęta z głównego modelu i wypalona na wacie do wypalania. Ze względu na dużą różnicę w wypalaniu między Duceram Plus bądź Duceram Kiss i LFC nawet w przypadku niekorzystnych pod względem geometrycznym inlay’ów nie wpływa to już negatywnie na wysoką dokładność dopasowania ceramicznej powłoki.