ELEKTROL 1L - płyn do elektrolitycznego polerowania

  • szt.
  • Cena netto: 34,96 zł 43,00 zł

ELEKTROL Preparat do elektrolitycznego polerowania stopów dentysycznych Cr-Co-Mo

ELEKTROL

 

Zastosowanie:

Preparat do elektrolitycznego polerowania stopów dentysycznych Cr-Co-Mo

 

Zawiera:

glikol etylenowy, kwas siarkowy, kwas solny. 

Sposób postepowania z wyrobem:

WARUNKI POLEROWANIA:
Natężenie prądu - 2A
Temperatura - 30÷40°C
Czas polerowania - 5÷10 min

Miejsce i warunki przechowywania:

Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi. Preparat wrażliwy na gwałtowne zmiany temperatury.

Uwaga:

Preparat szkodliwy i żrący.
Powoduje poważne oparzenia. Działa szkodliwie po połknięciu. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zaniczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku, gdy źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

 

Opakowanie zawiera 1 kg wyrobu.