Estelite Posterior - strzykawka 4,2g Tokuyama Dental

  • szt.
  • Cena netto: 157,60 zł 170,21 zł

Estelite Posterior Quick to utwardzalny światłem, nieprzezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt przeznaczony do zębów bocznych, który zapewnia wykonanie pewnych uzupełnień, opierających się na doskonałych właściwościach fizycznych. Celowe połączenie specjalnych wypełniaczy powoduje, że uzupełnienia wykonane z Estelite Posterior Quick charakteryzują się długą wytrzymałością w odcinku bocznym.

Estelite Posterior zawiera 70 % objętościowo wypełniacza krzemowo- cyrkonowego. Większy ciężar wypełniacza zapewnia zminimalizowane kurczenie się materiału w czasie polimeryzacji.
Dzięki swojej doskonałej nie przezierności dla promieni rentgenowskich wynoszącej 290% Al mm Estelite Posterior Quick jest dobrze widoczny na zdjęciach rentgenowskich.