Provil MCD fast II warstwa kolor żółty

Masa wyciskowa Provil MCD fast II

Silikon typu A - poliwinylosilikonowa, szybkowiążąca masa do wycisków czynnościowych i precyzyjnych techniką:
- jedno- lub dwuczasową,
- jedno - lub dwuwarstwową.

opakowanie 2x50ml, 6 końcówek mieszających