AGARY

Agar protetyczny

jest materiałem złożonym głównie z wody i alg morskich. Wykazuje się on dużą precyzję w wykonywaniu form, ale mniejszą niż silikon, dlatego raczej nie jest stosowany do powielania modeli pod prace kombinowane i precyzyjne.

Zaletą agaru jest jego niska cena i możliwość wielorazowego użycia. Wadą jest długi proces przygotowawczy, krótki okres trwałości formy, a w przypadku powielania modeli w masie ogniotrwałej jednorazowość wykonanej matrycy.

Wykonanie formy z agaru rozpoczyna się od jego roztopienia, czyli doprowadzenia go do stanu płynnego. W tym celu kroi się agar w kostkę zwykłym nożem i wrzuca do agarownicy. Im mniejsza kostka tym agar szybciej się rozpuszcza. Agarownica jest urządzeniem służącym do topienia agaru i chłodzenia go do temperatury uznanej za odpowiednią do zalania formy. Włączenie agarownicy spowoduje, że temperatura wewnątrz bębna będzie rosła tak długo, aż agar roztopi się całkowicie osiągając temperaturę około 72–78 C. W bębnie agarownicy uamieszczone są skrzydła mieszające, które co jakiś czas mieszają jego zawartość powodując równomierne roztopienie wszystkich kostek. Po osiągnięciu wyżej wymienionej temperatury następuje proces schładzania agaru do około 42 C. Temperatura 72 C jest za wysoka dla wosku, którym pokryty jest model gipsowy. Zalanie puszki agarem o tej temperaturze spowodowałoby rozpuszczenie wosku na modelu gipsowym. Temperatura 42 C uznana jest za optymalną i nie powodującą znaczących odkształceń wosku. Zalanie agarem suchego modelu gipsowego spowodowałoby jego nasączenie wodą z masy agarowej, tym samym wysuszenie agaru i deformację powstałej formy.

Model umieszcza się w puszce stosując te same zasady co w przypadku powielania silikonem. Następnie należy umieścić puszkę pod lejkiem agarownicy, nakierowując czubek lejka na otwór w puszce, odblokować zawór spustowy i cienkim strumieniem wlać agar do puszki. Z tych samych powodów co w przypadku silikonu, wskazane jest wlewanie masy agarowej obok modelu.

Po pokryciu najwyższego punktu modelu minimum 1 cm warstwą agaru należy zablokować zawór agarownicy i odstawić formę do zastygnięcia, trwa to od 30 minut do około godziny, w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu. Po zastygnięciu masy agarowej wyjmuje się bardzo delikatnie model gipsowy z formy, stosując zasadę wpuszczonego powietrza pod podniebienie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jakości formy i ocena dotychczasowej pracy.