Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta 

Dz.U.2019.0.134 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. prawa konsumenta

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 i art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

Oświadczenie odstąpienia od umowy mogą Państwo przesłać na przykład :

 

pocztą : Dentalstore Sp. z o.o. sp. komandytowa, Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Przed odesłaniem towaru prosimy o poinformowanie nas o tym telefonicznie poprzez jeden z poniższych numerów : 
 +48 91 4615500
 +48 91 4615510
 +48 506 558 400