MATERIAŁY TERMOPLASTYCZNE

Materiały termoplastyczne

To tworzywa sztuczne, które w temperaturze pokojowej występują w stanie zeszklenia lub odznaczają się wysoką elastycznością, natomiast w wysokiej temperaturze przechodzą w formę lepkiego płynu. Tworzywom termoplastycznym nadaje się kształt przez wtryskiwanie w wysokiej temperaturze lub przez tłoczenie we wtryskarce protetycznej.  Materiał obrabia się po schłodzeniu do temperatury pokojowej.

Rodzaje tworzyw termoplastycznych

Acetale:

 Termoplastyczny polimer o krystalicznej strukturze, pozbawiony monomeru resztkowego i stanowiący produkt polimeryzacji formaldehydu. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie, charakteryzuje się dużą rozciągliwością i sprężystością oraz niskim przewodnictwem cieplnym i sztywnością trzonów protez. Acetal występuje w wielu kolorach, zarówno zębów jak i dziąsła.

Nylon:

Syntetyczny poliamid, powstaje podczas polikondensacji kwasu adypinowego i heksametylenodiaminy. Ma on formę włókien. Nylon nie podlega procesowi polimeryzacji, gdyż nie ma w swoim składzie żywic polimetakrylanowych, dzięki czemu nie występuje zjawisko uwalniania monomeru resztkowego. Nie zawierają również toksycznych substancji, które mogłyby działać drażniąco lub alergicznie na tkanki jamy ustnej.

Zalety tworzy termoplastycznych

Tworzywa termoplastyczne charakteryzuje jednorodność i gęsta, nieporowata struktura wewnętrzna, ograniczającą wchłanianie płynów i rozwój drobnoustrojów.

 Niemniej jednak przy niewłaściwej higienie i użytkowaniu protezy z tworzyw termoplastycznych szybko tracą swoje właściwości.