MASY OSŁANIAJĄCE

Masy ogłniotrwałe (osłaniające)

Jednym z podstawowych materiałów stosowanych w protetyce jest masa osłaniająca. Masa ta jest niezbędna podczas procesu odlewania elementów metalowych(koron, mostów, wkładów), szkieletów protez ruchomych czy podbudowy protez stałych. Masa ogniotrwała składa się z proszku oraz płynu. 

Wykonywanie prac z mas ogniotrwałych odbywa się za pomocą metody traconego wosku. Woskowy wzorzec zatapia się w masie osłaniającej, pozwalając na dokładne odwzorowanie ich kształtu i szczegółów. Podczas wygrzewania odlewu usuwane są woskowe wzorce, aby utworzyć puste przestrzenie, które następnie zostaną wypełnione płynnym metalem. 

Na wykonania prawidłowego odlewu składa się bardzo wiele czynników. Każda masa charakteryzuje się innymi właściwościami przez co cały proces i proporcje w zależności od wybranej masy różnią się. Często metodą prób i błędów dopiero jesteśmy w stanie idealnie wykonać pracę według założeń. Przyzwyczajenia i praktyka jakie posiądziemy powoduje w nas niechęć do testowania nowych, innych mas, które niejednokrotnie pozwolą zaoszczędzić nam czas, pieniądze, a przy tym wykonać bardziej precyzyjny odlew. W dzisiejszych czasach najbardziej popularne są masy typu speed z krótszym czasem wygrzewania. Mas ogniotrwałych używamy głównie do :

Masa osłaniająca pod korony i mosty

Polecamy precyzyjną fosforanową masę Gilvest HS, która pozwala wykonywać prace mosty w dowolnej rozpiętości łuku. Jest masą typu speed, może być wkładana na końcową temperaturę do pieca.

Masa osłaniająca pod szkielety

Jedną z najlepszych mas pod szkielety i prace kombinowane jest Gilvest MG Speed również jest to masa typu speed i nadaje się do popularnego wygrzewania "przez noc"

Masa osłaniająca uniwersalna

W swoim asortymencie posiada kilka różnych mas uniwersalnych, czyli takich które nadają się do wszystkich typów prac, do wszystkich stopów metali. Bardzo dobrą masą tego typu do wygrzewania na szybko i z wysoką precyzją jest Hiro Vest