Gilvest MG 400g PROMOCJA

 • szt.
 • Cena netto: 12,93 zł 15,90 zł

Gilvest MG masa osłąniająca do odlewania szkieletów i prac kombinowany

MASA OSŁANIAJĄCA DO WOLNEGO WYGRZEWANIA PRZEZNACZONA DO ODLEWANIA SZKIELETÓW ORAZ PRAC KOMBINOWANYCH

Temperatura pracy: 21c
Proporcje mieszania 100g:15ml


MIESZANIA I PRZYGOTOWANIE FORMY


Wymieszać masę z płynem łyżeczką laboratoryjną przez ok. 10 sek., następnie mieszadłem próźniowo-mech. przez ok. 30 sek. po czym wytrząsać mieszaninę na Wibratorze przez ok. 10 sek. W celu uzyskania spoistej,pozbawionej pęcherzy powietrza formy wskazanym jest umieszczenie modelu w naczyniu próżniowym.

Czas pracy ok 4,5 min

Końcowy czas wiązania 45-60 min

WYPALANlE l WYKONYWANIE MODELU


Prędkość podnoszenia temperatury : 7 - 9 c/min.
Maksymalna temperatura 1050c
Modele umieścić w zimnym piecu. Rozgrżać piec do temperatury 280c i przetrzymać formy W tej temperaturze przez ok. 45 - 60 min. W zależności od ich
rozmiarów i ilości. Następnie podwyższać temperaturę do 580c i przetrzymać w niej formy przez ok. 45 - 60min. Zwrócić uwagę na zapewnienie cyrkulacji powietrza
pomiędzy modelami, Następnie podnosić temperaturę pieca stopniowo o 7 - 9 c/min. do końcowej temperatury Zalecanej dla danego stopu,
Po upływie kolejnych 45 - 60 min. pierścień jest gotowy do odlewania. Czas pomiędzy Wyjęciem modeli z pieca a wykonaniem odlewu powinien być możIiwie jak
najkrótszy.
Pozostawić model do ostygnięcia na powietrzu, nie przyśpieszać chłodzenia przez polewanie wodą. Następnie można usunąć odlew z pierścienia.

KONTROLOWANIE ROZSZERZALNOŚCI PRZY POMOCY PŁYNU GILVEST LIQUID

Współczynnik rozszerzalności jest tym większy im większe jest stężenie płynu gilvest liquid w roztworze stosowanym do zarabiania z masą.

Płyn należy rozcieńczać WYŁĄCZNIE z wodą destylowaną.

WARTOŚCI ROZSZERZALNOŚCI

W odniesieniu do 100% stężenie płynu Gilvest Liquid

 • rozszerzalność przy wiązaniu ok 1,5%
 • rozszerzalność cieplna ok 1,0%
 • rozszerzalność całkowita ok 2,9%

ISTOTNE UWAGI  

 • chronić masę GIVEST MG przed kontaktem z gipsem oraz materiałami zawierającymi gips. Do pracy ze związkami fosforanowymi należy używać osobnych
  kompletów narzędzi.
 • Przy stosowaniu środków obniżających napięcie powierzchniowe dokładnie osuszyć powierzchnie modelu woskowego i nie należy używać do tego celu
  sprężonego powietrza.
 • Masa osłonowa zawiera kwarc i krystobalit. Należy zachować środki ostrożności i unikać wdychania pyłu