SterilAir PRO - system sterylizacji powietrza

  • szt.
  • Cena netto: 5 277,78 zł 6 000,00 zł 5 700,00 zł

Zachowaj swój profesjonalny image i prestiż twojego gabinetu ochraniając zdrowie swoje i swoich pacjentów. SterilAir PRO jest pierwszym systemem sterylizacji powietrza.

SterilAir PRO jest urządzeniem do sterylizacji powietrza które eliminuje wszystkie mikroorganizmy i zarodniki. To urządzenie może pracować w obecności ludzi, gwarantując pełne bezpieczeństwo. SterilAir PRO jest prosty, cichy i ergonomiczny

Funkcje Funkcje SterilAir są oparte na systemie wewnętrznego obiegu wentylacyjnego. Powietrze wciągnięte do maszyny przechodzi przez filtr umieszczony blisko wlotu. Tutaj większe cząstki są blokowane, zapobiegając zanieczyszczeniom lampy bakteriobójczej. Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez wysokociśnieniową lampę rtęciową, która dzięki promieniom UV-C zabija większość bakterii. Wysoki współczynnik odbicia obudowy koncentruje promienie UV-C. Powietrze jest wypuszczane przez dyszę, co kończy proces efektywnego oczyszczania powietrza.

System Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla operatora, gdyż emisja zewnętrzna UV-C jest zredukowana do minimum. Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza (120 m3/h). Możliwe jest przeprowadzenie dezynfekcji powietrza w każdym pomieszczeniu podczas fazy produktywnej bez uszkodzenia zdrowia operatora. Po około 3 godzinach od uruchomienia instalacji, 90% bakterii w powietrzu jest zdezaktywowane.