Instrukcja użytkowania kompozytu Evetric

23-06-2023

Tutaj znajdziesz pełną instrukcję  materiału kompozytowego Evetric. Opis, skład, wskazania, pełna instrukcja użytkowania znajduję się w poniższym wpisie.

Instrukcja Evetric

Opis Materiału

Evetric to światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał skomponowany, widoczny w promieniach rentgenowskich, przeznaczony do stosowania w stomatologii zachowawczej. Evetric polimeryzuje pod wpływem światła o długości fali 400-500 nm.

Skład

Matryca monomerowa składa się z dimetakrylanów (19-20% wag.). Wypełniaczami są: szkło barowe, trójfluorek iterbu, mieszanina tlenków i prepolimerów (80-81% wag.). Składniki dodatkowe: inicjatory, stabilizatory i barwniki (<1% wag.). Całkowita zawartość wypełniaczy nieorganicznych w materiale wynosi: 50-57%. Wielkość ziaren wypełniacza zawiera się między 40nm i 3000 nm.

Wskazania

 • wypełnianie ubytków klas I-V
 • wypełnianie ubytków w zębach mlecznych
 • poszerzone lakowanie
 • szynowanie rozchwianych zębów
 • naprawa licówek z materiałów złożonych i ceramicznych
 • licówki kompozytowe
 • blokowanie podcieni

Przeciwwskazania

Materiału Evetric nie należy stosować w przypadku:

 • braku możliwości utrzymania wymaganej suchości pola operacyjnego i przestrzegania zalecanej techniki nakładania materiału
 • znanej nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek ze składników materiału Evetric

Działania Niepożądane

W rzadkich przypadkach, pewne składniki materiału Evetric mogą wywołać nieznaczną reakcję nadwrażliwości. Należy wtedy zrezygnować ze stosowania tego materiału. W celu uniknięcia ewentualnego podrażnienia miazgi, należy miejsca w jej pobliżu przykryć odpowiednim materiałem zabezpieczającym miazgę i zębinę (należy zaaplikować materiał na bazie wodorotlenku wapnia na powierzchnię preparacji w pobliżu miazgi i pokryć go odpowiednim materiałem typu liner).

Sposób Postępowania

 1. Dobór koloru materiału: Przed określeniem koloru wypełnienia, zęby należy oczyścić. Podczas dobierania koloru wypełnienia, zęby powinny być wilgotne.
 2. Izolacja pola operacyjnego: Pole operacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, stosując odpowiednie akcesoria, takie jak OptraGate® lub OptraDam® Plus.
 3. Opracowanie ubytku: Ubytek opracować według zasad techniki adhezyjnej, tj. w sposób oszczędzający twarde tkanki zęba. Następnie ubytek wypłukać wodą w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i wysuszyć powietrzem bez oleju i wody.
 4. Ochrona miazgi/Założenie podkładu: Stosując system łączący ze szkliwem i zębiną należy zrezygnować z zakładania podkładu. Jedynie w ubytkach głębokich, szczególnie miejsca w pobliżu miazgi, należy punktowo pokryć cienką warstwą materiału podkładowego, zawierającego wodorotlenek wapnia (np. ApexCal®). Z kolei warstwę tę należy pokryć mechanicznie wytrzymałym materiałem podkładowym (np. cementem szklano-jonomerowym Vivaglass® Liner). Nie pokrywać pozostałych ścian ubytku materiałem podkładowym, gdyż nie pokryta zębina jest niezbędna do wytworzenia połączenia z systemem łączącym.
 5. Zakładanie formówki i klinów międzyzębowych: W przypadku wypełniania ubytków na powierzchniach stycznych, należy zastosować formówkę z paskiem (np. wybiórczo cieńszy pasek OptraMatrix) lub formówki częściowe i umocować je klinami międzyzębowymi.
 6. Wytrawianie szkliwa i zębiny/Nakładanie materiału łączącego: Należy zapoznać się z instrukcją stosowania systemu łączącego i zaleceniami producenta. Ivoclar Vivadent rekomenduje użycie samotrawiącego systemu łączącego Evetric® Bond. Łączenie do szkliwa może być wzmocnione poprzez selektywne dotrawienie szkliwa. Niewypreparowana powierzchnia szkliwa może być wytrawiona kwasem ortofosforowym (np. Total Etch).
 7. Nakładanie materiału: W celu uzyskania optymalnego rezultatu, Evetric w kolorze zębinowym należy nakładać w warstwach o grubości do 2 mm lub 1,5 mm. Za pomocą odpowiednich instrumentów (np.OptraSculpt) materiał dostosować do ścian ubytku. Tylko wystarczająca ekspozycja na światło lampy polimeryzacyjnej pozwala na kompletną polimeryzację materiału. Proszę zobaczyć tabelę 1 dla czasów ekspozycji i intensywności światła rekomendowanych dla prawidłowej polimeryzacji. W sytuacji użycia metalowej kształtki wymagana jest dodatkowa polimeryzacja materiału kompozytowego po usunięciu kształtki. Jest to wymagane szczególnie wtedy, kiedy światłowód lampy polimeryzacyjnej Bluephase nie mógł być ustawiony w prawidłowej pozycji, np. jeśli ustawiony jest pod pewnym kątem w stosunku do naświetlanego kompozytu. Wypełnianie można rozpocząć od nałożenia na dno ubytku materiału złożonego o konsystencji półpłynnej, w celu uzyskania lepszej adaptacji materiału do ścian ubytku, a następnie materiału o tradycyjnej konsystencji pasty. Warstwę materiału półpłynnego należy polimeryzować oddzielnie (szczegółowy opis postępowania znajduje się w odpowiednich instrukcjach stosowania).
 8. Końcowe opracowanie/Dostosowanie do zgryzu/Polerowanie wypełnienia: Po polimeryzacji należy usunąć nadmiary materiału wypełniającego wiertłem z drobnoziarnistym nasypem diamentowym. Skontrolować okluzję i artykulację oraz dokonać niezbędnych korekt przez szlifowanie, w celu uniknięcia przedwczesnych kontaktów i nieprawidłowego prowadzenia zgryzowego. Wypolerować odpowiednimi gumkami silikonowymi (np. OptraPol®).

Dodatkowe Uwagi do Sposobu Postępowania

 1. Jeśli świeża porcja materiału Evetric jest aplikowana na wcześniej spolimeryzowany materiał, ta powierzchnia powinna być "schropowana" wiertłem diamentowym i zwilżona materiałem łączącym Evetric Bond, a następnie spolimeryzowana.
 2. Podczas nakładania, materiał Evetric powinien mieć temperaturę pokojową. Niska temperatura sprawia, że materiał jest trudny do wyciśnięcia z opakowania.
 3. W celu dezynfekcji strzykawek nie stosować środków dezynfekcyjnych o właściwościach utleniających.

Ostrzeżenie

 • Należy unikać kontaktu nie spolimeryzowanego materiału Evetric ze skórą, błoną śluzową i oczami.
 • Nie spolimeryzowany materiał może spowodować podrażnienie i wywołać reakcję nadwrażliwości na matakrylany
 • Konwencjonalne rękawiczki medyczne nie chronią przed uczulającym działaniem metakrylanów.

Warunki Przechowywania

 • Przechowywać w temperaturze 2-28 °C.
 • Strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu. Kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału.
 • Data ważności: podana jest na strzykawkach i na opakowaniu.
 • Materiału Evetric nie należy stosować po upływie terminu ważności.
 • Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Uwaga

Materiał przeznaczony tylko do użytku w stomatologii! Materiał został przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w instrukcji wskazaniami. Użytkownik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym przypadku niewyszczególnionym w instrukcji. Opis produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są wiążące.

Dostępne kolory

 • A1,
 • A2,
 • A3,
 • A3.5,
 • B2,
 • C2,
 • Dentin A3.5,
 • T.

Polecane produkty

Evetric strzykawka 3,5g Kompozyt nanohybrydowy

Evetric strzykawka 3,5g Kompozyt nanohybrydowy

Evetric to materiał kompozytowy firmy Ivoclar. Do odbudowy zębów przednich i bocznych, zapewnia bardzo wysoką estetykę zęba, emituje natural...
Evetric System Kit 4x3,5g + Evetric Bond 6g

Evetric System Kit 4x3,5g + Evetric Bond 6g

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Naturalnie wyglądające wypełnienia zarówno w zębach przednich, jak i bocznych, dzię...
Evetric Assortment 8x3,5g

Evetric Assortment 8x3,5g

Evetric to uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Naturalnie wyglądające wypełnienia zarówno w zębach przednich, jak i boc...