Duceram Kiss

Duceram Kiss

Ceramika Duceram Kiss to najpopularniejsza obecnie ceramika do napalania w Polsce. U nas znajdziecie ją Państwo w najlepszej cenie. 78 różnych mas stworzy 100% wszystkich prac.  

Zastosowanie

Duceram Kiss jest wysokotopliwą ceramiką dentystyczną do licowania koron i mostów ze stopów dentystycznych o rozszerzalności termicznej (WAK) od 13,8 - 15,4 μm/m·K (25-600°C).

Dane techniczne

  • WAK masy zębinowej 13,0 μm/m·K.
  • Ceramika dentystyczna, Typ 1, Klasa 2-8 wg DIN ISO 6872.
  • Połączenie stop-ceramika, wytrzymałość na zginaniei rozpuszczalność chemiczna wg DIN EN ISO 9693.
  • Należy używać jedynie stopy o punkcie krystalizacji / punkcie solidusu co najmniej 1030°C.

Transport i warunki przechowywania

  • Płyny chronić przed temperaturami minusowymi.Pojemniki szczelnie zamykać przy temperaturach pomiędzy 10°C a 25°C.
  • Proszki i pasty: chronić przed światłem i nie narażać na wibracje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie wdychać pyłków powstałych przy szlifowaniu.