DUCERAM KISS

Duceram Kiss

Ceramika Kiss to najpopularniejsza obecnie ceramika do napalania w Polsce. U nas znajdziecie ją Państwo w najlepszej cenie. 78 różnych mas stworzy 100% wszystkich prac.  

Zastosowanie:

Duceram Kiss jest wysokotopliwą ceramilką dentystyczną do licowania koron i mostów ze stopów dentystycznych o rozszerzalności termicznej (WAK) od 13,8 - 15,4 μm/m·K (25-600°C).

Dane techniczne:

– WAK masy zębinowej 13,0 μm/m·K.
– Ceramika dentystyczna, Typ 1, Klasa 2-8 wg DIN ISO 6872.
– Połączenie stop-ceramika, wytrzymałość na zginaniei rozpuszczalność chemiczna wg DIN EN ISO 9693.
– Należy używać jedynie stopy o punkcie krystalizacji / punkcie solidusu co najmniej 1030°C.

Transport i warunki przechowywania:

– Płyny chronić przed temperaturami minusowymi.Pojemniki szczelnie zamykać przy temperaturach pomiędzy 10°C a 25°C.
– Proszki i pasty: chronić przed światłem i nie narażać na wibracje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

– Nie wdychać pyłków powstałych przy szlifowaniu.