Klamrografy

Klamrograf to urządzenie używane do analizy i określenia rodzaju istniejących powierzchni klamrowych.

Pozwala stwierdzić czy warunki do umocowania protezy są prawidłowe. Jeżeli warunki nie są odpowiednie, można zmienić ich kształt materiałem kompozytowym.

Wyróżniamy dwa typy kontaktu analizatora klamrografu z zębem:

  • punktowy

Wierzchołek kąta zwrócony jest w kierunku powierzchni żującej, wtedy ściana nazywa się dolnokątową,

  • liniowy

Wierzchołek kąta zwrócony jest w kierunku szyjki zęba, ściana nazywa się górnokątową,

 

Analiza paralelometryczna pozwala uzyskać prawidłowy tor wprowadzenie protezy.