Odstojniki do gipsu

Odstojnik

Inaczej nazywane są także osadnikami do gipsu. Służą do wytrącania gipsu oraz mas osłaniających z wody podczas obróbki modeli. Dzięki szczelnej i zamkniętej obudowie i czterokomorowemu systemowi oczyszczania odstojnik zapobiega zapychaniu się kanalizacji i wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Odstojniki do gipsu jest niezbędny w pracowni protetycznej. Zapobiega nie tylko awariom w rurach kanalizacyjnych, ale także przyczynia się do poprawy zdrowia.

Przepisy unii europejskiej nakazują nowopowstałym laboratoriom protetycznym obowiązkowo montować tego typu urządzenia w swoich pracowniach.